6 článkov

Milan Paštéka: Červená stolička

Dielo v detaile: Milan Paštéka: Červená stolička

„Stáva sa, že prestaneme rozumieť svetu okolo seba a aj v sebe. Náš priestor zhustne nad únosnú mieru. Príliš mnoho ťažkých slov a dejov súčasne. Príliš mnoho ... (viac)

2020-12-18 19:50:47 / Lukáš Štepanovský

Martin Benka – Po búrke

Dielo v detaile: Martin Benka – Po búrke

V slovenskom výtvarnom umení existuje pomerne málo diel reflektujúcich vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali ... (viac)

2018-11-29 16:11:17 / Lukáš Štepanovský

Ján Mudroch – Zavraždený básnik

Dielo v detaile: Ján Mudroch – Zavraždený básnik

Maľba Jána Mudrocha z roku 1939 odkazovala na skutočné udalosti v Mexiku a v Španielsku, bola však aj symbolickou predzvesťou najkrvavejších rokov 20. storočia. Tajomný smútok a dojem ... (viac)

2018-05-10 15:23:33 / Lukáš Štepanovský

Bednárovi diktátori

Dielo v detaile: Bednárovi diktátori

Medzivojnové tridsiate roky boli poznačené následkami hospodárskej krízy a všeobecnou predtuchou nového hroziaceho konfliktu na európskom kontinente. Vlna nacionalizmu a populizmu vyniesla k ... (viac)

2018-02-19 17:02:52 / Lukáš Štepanovský

Majerníkovi jazdci

Dielo v detaile: Majerníkovi jazdci

Tvorba Cypriána Majerníka sa vyznačuje autenticitou umeleckej výpovede a empatiou pri spracovaní ťažkých tém. Motív jazdcov sa v nej objavuje od polovice tridsiatych rokov a je dobrou ... (viac)

2017-02-02 10:24:08 / Lukáš Štepanovský

Jozef Jankovič – Československo

Dielo v detaile: Jozef Jankovič – Československo

Samostatné Československo vzniklo 28. októbra 1918, ešte počas prvej svetovej vojny, ktorú pomohlo ukončiť svojimi nárokmi na zvrchovanosť a sabotovaním armádnej logistiky Rakúsko-Uhorskej ... (viac)

2015-10-27 18:10:56 / Lukáš Štepanovský