Martin Benka – Po búrke

dielo v detaile: Martin Benka – Po búrke

V slovenskom výtvarnom umení existuje pomerne málo diel reflektujúcich vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali ... (viac)

29. 11. 2018 / Lukáš Štepanovský

Ján Mudroch – Zavraždený básnik

dielo v detaile: Ján Mudroch – Zavraždený básnik

Maľba Jána Mudrocha z roku 1939 odkazovala na skutočné udalosti v Mexiku a v Španielsku, bola však aj symbolickou predzvesťou najkrvavejších rokov 20. storočia. Tajomný smútok a dojem ... (viac)

10. 05. 2018 / Lukáš Štepanovský

Bednárovi diktátori

dielo v detaile: Bednárovi diktátori

Medzivojnové tridsiate roky boli poznačené následkami hospodárskej krízy a všeobecnou predtuchou nového hroziaceho konfliktu na európskom kontinente. Vlna nacionalizmu a populizmu vyniesla k ... (viac)

19. 02. 2018 / Lukáš Štepanovský

Majerníkovi jazdci

dielo v detaile: Majerníkovi jazdci

Tvorba Cypriána Majerníka sa vyznačuje autenticitou umeleckej výpovede a empatiou pri spracovaní ťažkých tém. Motív jazdcov sa v nej objavuje od polovice tridsiatych rokov a je dobrou ... (viac)

02. 02. 2017 / Lukáš Štepanovský

Súkromné listy Fullu a Galandu

dielo v detaile: Súkromné listy Fullu a Galandu

„Hlásime sa k slovu len z umeleckých príčin, aby sme informovali slovenskú verejnosť o novom maliarstve, ktoré je nám alfou a omegou, chceme našu slovenskú verejnosť oboznámiť ... (viac)

19. 12. 2016 / Lukáš Štepanovský

Jozef Jankovič – Československo

dielo v detaile: Jozef Jankovič – Československo

Samostatné Československo vzniklo 28. októbra 1918, ešte počas prvej svetovej vojny, ktorú pomohlo ukončiť svojimi nárokmi na zvrchovanosť a sabotovaním armádnej logistiky Rakúsko-Uhorskej ... (viac)

27. 10. 2015 / Lukáš Štepanovský