Z archívu (Biennale Venezia) 5

Veronika Šramatyová

datovanie:
miery: výška 9.0 cm, šírka 13.0 cm
výtvarný druh: maliarstvovoľné
typ objektu: závesný obraz
žáner: figurálna kompozícia
materiál: biely papier
technika: gvaš
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
kurátor: Barbora Geržová
inventárne číslo: O 2135
tagy: človek pohyb
v kolekciách:
zo súboru: Z archívu (Biennale Venezia) (5/6)

Veronika Šramatyová v sérii šiestich gvašov s názvom Z archívu (Biennale Venezia) pokračuje v autorskej stratégii, kde nepoužíva maľbu ako prostriedok na sebavyjadrenie, ale ako nástroj skúmania špecifických zákonitostí sveta umenia, vrátane jeho inštitucionálneho kontextu a pragmatickej prevádzky. Takýto charakter mala už otvorená séria Barter Collection (od roku 2005) a Expandujúca kolekcia (od roku 2010), kde prostredníctvom hyperrealistických malieb tematizovala samotný proces budovania umeleckej zbierky, ako aj existenciu verejných inštitúcií – galérií, ktoré boli za účelom zbierania umenia zriadené.   

Cyklus Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6 je opäť koncipovaný ako otvorená séria, kde sa témou zobrazenia stávajú dôležité medzinárodné výstavné podujatia (Prague Biennale 2, Benátske Bienále), teda realita, ktorá je bezprostrednou súčasťou umeleckého mikrosveta. V tomto pokračovaní sú na šiestich drobných gvašoch zachytené momentky z Benátskeho Bienále, najstaršej medzinárodnej prehliadky súčasného umenia, ktorá sa koná každé dva roky v talianskom meste Benátky.  

Predobrazom gvašových malieb, ako pri väčšine autorkiných diel, bola fotografia. Okrem tematizovania umeleckého mikrosveta v tomto prípade autorka skúma aj hranice dvoch médií – fotografie a maľby. Na rozdiel od predchádzajúcich prác však neuplatňuje typickú stratégiu prepisu fotografie do hyperrealistickej maľby, ale ide jej skôr o voľný prepis predlohy. Hoci si maľby i naďalej zachovávajú svoj dokumentárny charakter, autorka sa vzdala precízneho prepisu reality, zachytáva skôr atmosféru podujatia, kde hrajú dôležitú úlohu diváci komunikujúci s vystavenými dielami, ale aj oddychujúci.

Veronika Šramatyová je autorka, ktorá patrí k výrazným postavám mladšej generácie. Charakteristickým prvkom jej tvorby sú neokonceptuálne tendencie v maľbe. Zaujíma ju vzťah a prepojenie dvoch médií, maľby a fotografie, ktorý neustále skúma a analyzuje. Často tematizuje hranice medzi umelcom a galériou, divákom a umeleckým dielom.

Barbora Geržová ● Virtuálna galéria NG