Clementia predstavovala zhrnujúci pojem pre Miernosť, Milosť, Jemnosť a Dobrotu a tvorila v podstate korektív chybného jednania v dôsledku ľudskej nedokonalosti či slabosti pri výkone Spravodlivosti. Jej personifikáciu s váhami, očami previazanými páskou a mečom v ľavej ruke vidíme vpravo celkom hore. Jej pendantom na druhej, ľavej strane je postava s palmovou ratolesťou a guľou ako sférou sveta. Hlavnými postavami v hornom slede sú však Jupiter, najvyšší rímsky boh s orlom a panovníckymi symbolmi žezla a vladárskeho jablka (vpravo) a jeho oproti sediaca manželka Juno so žezlom v ruke a pávmi v pozadí. Spoločne zároveň tvoria alegóriu kráľovského páru či prípadne alúziu na aktuálne vládnuci panovnícky pár. 

Postava stojaca za kráľovnou by tak mohla predstavovať práve onen protiklad prísneho, hoci spravodlivo panujúceho kráľa zosobnený práve v Miernosti, fixovanej tu akoby v jeho ženskom protipóle. Atribútmi Clementie v Iconologii Cesare Ripu sú síce halúzka olivy či vavrínu, prípadne pero a knihy, ale v prvom rade blesk, kopija a lev, pričom posledné dva sa objavujú aj v tejto kompozícii, hoci každý v spojení s inou postavou. Všetky však akoby spájali letiace srdcia spolu s holubicami predstavujúce najvýraznejšie vyjadrenie idey Clementie ako Dobroty, ktorá bývala niekedy charakterizovaná aj ako Dobrota srdca, a ktorá má dopĺňať a vyvažovať, či priam podmieňovať vladársky výkon Spravodlivosti, opierajúcej sa o Pravdu na zabezpečenie Mieru a Pokoja.

Martin Čičo ● Katalóg k výstave Krv (2012)

datovanie:
miery: výška 34.8 cm, šírka 20.7 cm
výtvarný druh: kresba › prípravná
žáner: figurálna štúdia
materiál: papier
technika: pero
lavírovanie
atrament
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: K 5157
licencia: Creative Commons License voľné dielo

vyhľadávať podľa farieb diela