Vinobranie v Modre

Juraj Bartoš

datovanie:
miery: výška 45.8 cm, šírka 30.4 cm
výtvarný druh: fotografia
typ objektu: pozitívstredný formát
materiál: fotografický papier
technika: čiernobiela fotografia
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Aurel Hrabušický
inventárne číslo: UP-DK 4434
tagy: muž
zo súboru: Vinobranie v Modre
objednať reprodukciu

Fotografický súbor 1. máj a jeho odnož Tancujúci autor dopĺňal takmer počas celých osemdesiatych rokov. Od polovice desaťročia naň nadviazal ďalší veľký súbor Vinobranie v Modre, ktorý mal s predchádzajúcim spoločný tematický pôdorys, aj niektoré motívy – tancujúce páry, ľudových spevákov a zabávačov, ako aj okamžité portréty sviatočne oblečených ľudí uprostred davu.

Na rozdiel od samorastlých individualít z petržalského lunaparku tu prevládajú zástupcovia štandardnej vzorky obyvateľstva, ale aj medzi nimi autor zaznamenáva tých, ktorí ho zaujali niečím nezvyčajným – zvláštnou aplikáciou dobovej módy, mimovoľnou mimikou a gestom, bezprostredne odrážajúcim okamžitý psychicky poryv alebo dlhší stav, bez ohľadu nato, či dotyční priamo až vyzývavo hľadia do kamery alebo naopak sú pohrúžení do seba.

Zvláštne sú zábery zblízka na ľudí tlačiacich sa pod malým pódiom – niektorí sa zrejme na bežiacom programe zabávajú, iní hľadia
do prázdna alebo spýtavo či odhadujúco na fotografa alebo priamo do objektívu. Priamy vizuálny kontakt s aparátom akoby len umocnil dojem jednotlivca, strateného uprostred davu. Práve takéto komplexné a bezpredsudkové videnie stavia cyklus fotografi í z Modry medzi vrcholné čísla Bartošovej dokumentaristickej tvorby.

Aurel Hrabušický ● Juraj Bartoš. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009.