Národ sebe ZP

Neznámy autor

Neznámy autor - Národ sebe ZP

Pojem propaganda má viacero definícií: v zásade ide o usmernený (skreslený, „retušovaný“, manipulovaný, selektívny...) obraz sveta vyhovujúci prevádzkovateľom moci, ktorí ho využívajú na jej upevnenie. Slovenský štát mal na realizáciu propagandistických cieľov k dispozícii špecializovaný orgán – Úrad propagandy. Slovami jeho šéfa Tida J. Gašpara: „Bolo treba mixovať veci, ktoré svetu hovorili o nás a bolo treba vkusne garnírovať a servírovať veci, ktoré o svete hovorili nám.“ Úlohou propagandy (a Úradu propagandy) bolo jasne zadefinovať plusové a mínusové hodnoty spoločnosti, jej priateľov a nepriateľov, veci dobré a zlé, škodné i neškodné. Propaganda prostredníctvom svojich – otvorených či skrytých – kampaní inkriminovala „škodcov národa“ („kto nejde s nami“ – koho záujmy sú iné, ako naše – „ide proti nám“) a naopak nekriticky oslavovala „trvalé svetlá“, ikony národnej pospolitosti. O čo neistejšia (a nelegitímnejšia!) je moc, o to silnejšia je, spravidla, (jej) propaganda. Zameranie propagandy, jej témy, kľúčové motívy a figúry, rovnako ako jej intenzita boli prirodzene historicky determinované. Určoval ich „rytmus“ vojnového konfliktu, geopolitická situácia i vývoj frontu.

Protisovietska (protiboľševická) propaganda bola napríklad intenzívna pred vypuknutím vojny. Medzi rokmi 1939—1941 (Pakt Ribbentrop – Molotov o neútočení) prirodzene utíchla, po napadnutí Sovietskeho zväzu v júni 1941 opäť gradovala a vrcholila v čase obratu frontu. Zvlášť agresívnu podobu, intenzívne živenú aj z domácich zdrojov, nadobudla počas povstania v súvislosti s približovaním sa frontu, prienikom Červenej armády na slovenské územie a s vymedzovaním sa voči konkurenčnej propagande. Protičesky zameraná propaganda bola intenzívna najmä na začiatku existencie slovenského štátu. Pomáhala totiž oprávňovať novú štátnosť. Následne ju prekryli iné záujmy (napr. démonizácia Židov počas deportácií). Znovu aktuálnou sa stala po auguste 1944 v súvislosti s rekonštruovaním Československa a so snahou o jeho zdiskreditovanie (silný antibenešovský tón ľudáckej propagandy). Jedine protižidovská propaganda bola za slovenského štátu takpovediac konštantná, pričom príležitostne fúzovala a takpovediac sa revitalizovala aj s agendou ostatných „nepriateľov národa“.

Katarína Bajcurová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 31,41 cm, šírka 21 cm
výtvarný druh: úžitkové umenie
žáner: figurálno-znaková kompozícia ;
tagy: Plagát
v kolekciách:
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Banskej Bystrici

súvisiace diela

pravdepodobne Edmund Massányi - Statočnou prácou a bojom k väčšej skyve chleba Neznámy autor - To chce Beneš od teba... Neznámy autor - Manifestačný nástup Hlinkovej dopravnej gardy v Bratislave Neznámy autor - Iba vôl a hlúpe teľa verí zprávam nepriateľa Neznámy autor - To sú skutky čechoboľševizmu! Neznámy autor - To chce od teba Beneš – aby… Neznámy autor - Domobranec chráni životy našich rodín Neznámy autor - Obálka novín Hlas národa Neznámy autor - Deň nemeckých frontových vojakov zorganizovaný stranou nemeckej menšiny na Slovensku (Deutsche Partei) - Franz Karmasin pri prejave Neznámy autor - Adolf Hitler Neznámy autor - Boh požehnáva tvoju úrodu ty ňou požehnaj svoj národ Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Arizačné pramene vyschly, treba hľadať nové Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Posledný nepokrstený Ľudovít Fulla - Scénický návrh ku hre Oscara Wilda: Vejár Lady Windermerovej Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr  Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Vyvezú, nevyvezú, vyvezú Autor kópie neznámy - Stigmatizácia sv. Františka Viliam Malík - Apolka horí (16.6.1944) Martin Benka - Autoportrét Janko Alexy - Bitka pri Devíne Neznámy stredoeurópsky maliar - Kristus pred Pilátom Karol Ondreička - Slovenská Madona Štefan Bednár - Umelci pre národ Eugen Nevan - Übermensch Cyprián Majerník - Na pohovke Tibor Borský - 21.8.1968 Štefan Bednár - Vinník Ignaz Josef Weissenberg - Pohľad na Bratislavu zo severu od Mierovej búdy Zolo Palugyay - Krajina s kvetmi Mikuláš Galanda - Jadran