Boh požehnáva tvoju úrodu ty ňou požehnaj svoj národ

Neznámy autor

Neznámy autor - Boh požehnáva tvoju úrodu ty ňou požehnaj svoj národ

Ak dnes rekonštruujeme mediálne kanály dobovej propagandy, sledujeme cesty, akými sa informácie dostávali k obyvateľom a na nich vplývali, často zabúdame, že ich skladba bola iná ako dnes. Audiovizuálna skúsenosť fúzovaných zdrojov neexistovala. Usmernená, teda – viac či menej „zglajchšaltovaná“ bola názorová pluralita zdrojov. Silným informačným a indoktrinačným médiom bol rozhlas, tým vizuálne najúčinnejším film. V rámci tlačených médií, celoštátnych či lokálnych novín a časopisov rôznej periodicity a názorovej (ne)pružnosti, bola, zvlášť v menších sídlach, dôležitým kanálom aj klasická dedinská výveska. Išlo o informačný bod uprostred dediny, na ktorý sa obyčajne vylepovali nielen Úradom propagandy vydávané, silne šovinistické Ľudové noviny, ale i rôzne druhy situačných tlačí, letákov, plagátov, máp, tlačených oznamov a programov.

Obraz je síce „pomalší“ ako slovo, komunikuje však efektívnejšie, respektíve, v správnej konštelácii s textom účinok slova násobí. A nové Slovensko sa v rokoch 1939—1945 „predáva“ a „paráduje“ hlavne obrazom.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 29,7 cm, šírka 20 cm
výtvarný druh: úžitkové umenie
žáner: figurálno-znaková kompozícia
figurálno-animálny motív
v kolekciách:
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava

súvisiace diela

Štefan Bednár - Umelci pre národ Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálka časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Národ sebe ZP Neznámy autor - Obálka novín Hlas národa Štefan Bednár - Banská Bystrica Autor kópie neznámy - Stigmatizácia sv. Františka Neznámy stredoeurópsky maliar - Kristus pred Pilátom Mikuláš Galanda - Stretnutie Albrecht Dürer, Neznámy umelec (okruh Albrechta Dürera) - Svätý Sebald ako patrón kostola Štefan Bednár - Vinník Neznámy maliar - Obriezka Krista Neznámy autor - Za voľnosť, rovnosť, bratstvo do boja proti fašizmu! Martin Benka - Autoportrét Sebastian Majsch - Petržalský park Karol Ondreička - Slovenská Madona Janko Alexy - Fujaráši (Na Detve) Karol Aufricht - Zrkadlo doby Peter Matejka - Hlava dedinčanky Mikuláš Galanda - Matka a dieťa hrajúce sa s vtákom pravdepodobne Edmund Massányi - Statočnou prácou a bojom k väčšej skyve chleba Neznámy autor - Obálka novín Hlas národa Viliam Malík - Zo súboru Repatrianti Albert Bouts - Bolestný Kristus Viliam Malík - Apolka horí (16.6.1944) Janko Alexy - Mojmírova smrť II. Janko Alexy - Rodina Neznámy autor - Nemecká kultúra! Slovenská sloboda!