Umelci pre národ

Štefan Bednár

Štefan Bednár - Umelci pre národ

Ak dnes rekonštruujeme mediálne kanály dobovej propagandy, sledujeme cesty, akými sa informácie dostávali k obyvateľom a na nich vplývali, často zabúdame, že ich skladba bola iná ako dnes. Audiovizuálna skúsenosť fúzovaných zdrojov neexistovala. Usmernená, teda – viac či menej „zglajchšaltovaná“ bola názorová pluralita zdrojov. Silným informačným a indoktrinačným médiom bol rozhlas, tým vizuálne najúčinnejším film. V rámci tlačených médií, celoštátnych či lokálnych novín a časopisov rôznej periodicity a názorovej (ne)pružnosti, bola, zvlášť v menších sídlach, dôležitým kanálom aj klasická dedinská výveska. Išlo o informačný bod uprostred dediny, na ktorý sa obyčajne vylepovali nielen Úradom propagandy vydávané, silne šovinistické Ľudové noviny, ale i rôzne druhy situačných tlačí, letákov, plagátov, máp, tlačených oznamov a programov.

Obraz je síce „pomalší“ ako slovo, komunikuje však efektívnejšie, respektíve, v správnej konštelácii s textom účinok slova násobí. A nové Slovensko sa v rokoch 1939—1945 „predáva“ a „paráduje“ hlavne obrazom.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 124.985 cm, šírka 82.724 cm
výtvarný druh: úžitkové umenie
žáner: typografická kompozícia
v kolekciách:
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Banskej Bystrici

súvisiace diela

Neznámy autor - Boh požehnáva tvoju úrodu ty ňou požehnaj svoj národ Štefan Bednár - Banská Bystrica Štefan Bednár - Vinník Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálka časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Karol Ondreička - Slovenská Madona Neznámy autor - Národ sebe ZP Štefan Bednár - Autoportrét Janko Alexy - Fujaráši (Na Detve) Neznámy autor - Obálka novín Hlas národa Štefan Bednár - Jánošíkova smrť Štefan Bednár - „Priepustka“ je hnusným podvodom nacistických vrahov Martin Benka - Autoportrét Nizozemský maliar zo 17. storočia, Holandský maliar zo 17. storočia - Babylonská veža Viliam Malík - Apolka horí (16.6.1944) Viliam Malík - Zo súboru Repatrianti Sebastian Majsch - Petržalský park Mikuláš Galanda - Matka a dieťa hrajúce sa s vtákom Janko Alexy - Bitka pri Devíne Janko Alexy - Mojmírova smrť II. Peter Matejka - Kytica Albrecht Dürer, Neznámy umelec (okruh Albrechta Dürera) - Svätý Sebald ako patrón kostola Karol Aufricht - Zrkadlo doby Viedenský maliar - Portrét grófky Henriety Erdödyovej (1731 - 1778) Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.44. - Amfiteáter alebo koloseum Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.108. - Konzoly zdobené iným spôsobom Peter Matejka - Hlava dedinčanky Jozef Anton Lántz - Pohľad na hrad a obec Červený Kameň