Prijatie prezidenta Jozefa Tisa Adolfom Hitlerom v Salzburgu.

Neznámy autor

Neznámy autor – Prijatie prezidenta Jozefa Tisa Adolfom Hitlerom v Salzburgu.
datovanie:
miery: výška 19,81 cm, šírka 23,5 cm
výtvarný druh: fotografia
úžitkové umenie
žáner: figurálno-znaková kompozícia
značenie:
inštitúcia: Univerzitná knižnica v Bratislave - UK BA

 

Fotografiu vo vysokom rozlíšení môžete vidieť tu: Digitálna knižnica MediaInfo

 

Dňa 28. 7. 1940 sa na základe pozvania Hitlera uskutočnilo stretnutie s Tisom, Tukom a Machom v Salzburgu, po rokovaniach nastali viaceré personálne zmeny vo vláde, boli vymenovaní nemeckí poradcovia; začala sa dôraznejšie presadzovať orientácia na ideológiu nacionálneho socializmu, prijaté záväzky priniesli radikálnejší kurz a znamenali väčšiu závislosť slovenského štátu od ríše.

Po „salzburských“ rokovaniach vlády s predstaviteľmi nacistického Nemecka sa politické reprezentácie snažili aj v umení a kultúre intenzívnejšie presadiť národnosocialistickú ideológiu. Tieto pokusy narazili však takmer ihneď na odpor. Podľa názoru jeho kritikov, umenie sa nemalo dostávať „do didaktickej zámernosti a služobnosti... rozličným veličinám mimoumeleckým“. V tom čase bolo možné oboje, indoktrinácia ideológie nacionálneho socializmu do života slovenskej spoločnosti, ale i jej otvorená kritika. Hoci sa dalo to i ono, predsa len, „deravá totalita dávala slovenskému intelektuálovi pomerne dosť priestoru, ale zároveň vyvolávala ilúziu o ‚ostrove duchovnej slobody‘, o možnosti úplne nezávislej tvorby, čo vytváralo podmienky ‚nechcenej‘ alebo ‚neuvedomelej‘ kolaborácie s režimom. Obe strany túto‚tichú dohodu‘ v podstate rešpektovali“.

Katarína Bajcurová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)