Ernesto La Padula , Attilio La Padula - Hrad Bratislava 2

Dr. Arch. Ernesto La Padula a Dr. Arch. Attilio La Padula, Roma: Perspektívny pohľad návrhu s heslom

„Hrad Bratislava 2“

 

lab.SNG ● Pojtek, Vladimír, Ing. arch.: Budúce univerzitné mesto v Bratislave. In: Elán, roč. 12, č. 9, máj 1942, str. 4

datovanie:
miery:
výtvarný druh: architektúra
v kolekciách:
materiál: papier, novinový
technika: pozitív, čiernobiely
geografická oblasť: Bratislava

súvisiace diela

Ernesto La Paluda , Attilio La padula - Hrad Bratislava 2 Josef Wentzler - 200.200 Ernesto La Padula, Attilio La Padula - Hrad Bratislava 2 Ernesto La Padula , Attilio La Padula - Hrad Bratislava 2 Heinrich J. Roth,  Max-Werner Tornack - Burg Gilbert Schröder, A. Schnirlein - Largo Ignaz Josef Weissenberg - Pohľad na Bratislavu z juhovýchodu (z dnešného Ovsišťa) Bratia Luckhardt - ABC Willi Kreuer W. Wolfgang Draesel - Klinik Westwärts Willi Kreuer W. Wolfgang Draesel - Klinik Westwärts Jozef Anton Lántz - Pohľad na Bratislavu zo severu Ignaz Josef Weissenberg - Pohľad na Bratislavu zo severu od Mierovej búdy Bratia Luckhardt - ABC Jozef Anton Lántz - Pohľad na Borinku a hrad Pajštún  Gilbert Schröder, A. Schnirlein - Largo Jozef Anton Lántz - Plavecký hrad Jozef Anton Lántz - Pohľad na hrad a obec Červený Kameň Neznámy maliar - Pohľad na Anjelský hrad v Ríme Emil Belluš - Strieborný medzištvorec Carl Cramer - Hauptstadt am Strom Jozef Anton Lántz - Kostol Panny Márie Snežnej na Hlbokej ceste v Bratislave Johann Joseph Dietzler, Michael Heinrich Rentz - Kráľovská hostina konaná v deň korunovácie Márie Terézie 12. mája 1743 vo Vladislavskom sále Pražského hradu  Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Kostol trinitárov vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Kostol a námestie Am Hof vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Pohľad na c.k. stajne vo Viedni Salomon Kleiner, Georg Daniel Heumann - Pohľad na Vysoký trh vo Viedni Salomon Kleiner, Johann August Corvinus - Dominikánsky kostol Panny Márie vo Viedni Salomon Kleiner, Hieronymus Sperling - Univerzitný - jezuitský kostol vo Viedni Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.36. - Fragmenty architektúry Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.73. - Iný hlavný oltár v kostole Chiesa die Gesu v Ríme