Discover art's branching pathways

Thousands of techniques, genres and media to explore

{{ filterAttribute.label }}
More artworks
{{ orchestrator.item.authors }} {{ orchestrator.item.title }} {{ orchestrator.item.dating }}
{{ orchestrator.item.authors }}, {{ orchestrator.item.title }}, {{ orchestrator.item.dating }}

Web umenia is an online catalog of 174 124 artworks
of which 108 465 in high resolution

We recommend

Dekolonizácia v našich zbierkach

Mnohé inštitúcie dnes prehodnocujú svoj naratív a spôsob, akým o svojich dielach a zbierkach komunikujú. Postkoloniálne myslenie rozširuje koncept kritického múzea a galérie. Umožní nám vidieť zaužívanú a na prvý pohľad neutrálnu symboliku v umení z iného uhla pohľadu.

Read more

Artwork of the week

Pohľad na Fudži od Ušibori v provincii Džósú

kolem 1830 (období Edo), paper

Najvyššia hora Japonska bola považovaná za posvätný symbol vyjadrujúci tajomstvo nesmrteľnosti a stala sa obľúbeným námetom japonských umelcov. Grafický list pochádza z významnej Hokusaiovej série Fugaku Sanjūrokkei: 富嶽三十六景 (Tridsaťšesť pohľadov na horu Fudži) vytvorenej v rokoch 1830 až 1840.

Hokusaiov štýl predstavuje prelom v tradičnom spôsobe zobrazovania krajiny v japonskom umení. Autor sa sústredil na vzťah medzi človekom a prírodou a jeho diela sa stali inšpiráciou pre mnohých európskych maliarov, najmä impresionistov. 

Learn more

Latest

Collections

More collections
94 artworks in the collection
Tematická kolekcia

Surrealizmus na Slovensku

Polla Stankovianska ∙ 22. 05. 2023
11 artworks in the collection
Tematická kolekcia

Umenie zhabané slovenským štátom

Jana Švantnerová ∙ 14. 03. 2023
69 artworks in the collection
Tematická kolekcia

Peniaze

Dávid Lelovics ∙ 17. 02. 2023
45 artworks in the collection
Z galerijných zbierok

Prípad Štát vs. Eduard Šťastný

Jana Švantnerová ∙ 14. 11. 2022
32 artworks in the collection
Tematická kolekcia

Do divočiny

Alexandra Tamásová ∙ 23. 08. 2022

Discover more than 160 collections
on Web umenia

Browse more collections
Výtvarné techniky

Tempera, olej, akryl

Zuzana Koblišková ∙ 22. 08. 2022
Výtvarná rozcvička

Umenie a identita

Article

Aplikácia Kódy SNG

Lab.SNG ∙ 12. 05. 2022
Výtvarná rozcvička

Ľudia v pohybe

Discover more than 120 articles
on Web umenia

Browse more articles