25 artists

clear filters
1910 Liptovský Mikuláš – 1969 Pressburg
23 artworks
1911 Praha – 1981 Praha
5 artworks
1947 Svederník – 1973 Bratislava
55 artworks
1908 Humenné – 1982 Eperjes
5 artworks
1882 Pešť – 1929 Pešť
1 artwork
1977 Pressburg
0 artworks
1913 Letovice – 1977 Brno
0 artworks
1993 Bratislava
0 artworks