Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Sedem dní zániku (Z cyklu Nekrofilatélia)

Peter Kalmus

Peter Kalmus - Sedem dní zániku (Z cyklu Nekrofilatélia)

Dielo nadväzuje na viaceré autorove realizácie, v ktorých počnúc od 70. rokov tematizoval smrť. Znepokojivý archív obnažujúci posadnutosť (nekro)filatelistickou zberateľskou vášňou vznikol ako autorská rešerš z novinových a časopiseckých článkov, fotografií a titulkov, ktoré informujú o tragédiách, nešťastiach, úmrtiach a vraždách. Solídne kožené albumy v kartónových ochranných obaloch plné „krvákov“ interpretujú čas  života aj ako čas smrti. Poukazujú aj na brutalitu mediálneho hyenizmu, ktorý nemá len producentov, ale aj masu divákov a čitateľov, čo tento druh správ aktívne „konzumujú“. Zároveň je táto podivuhodná koláž aj  emocionálnym vyjadrením subjektívneho ľudského strachu zo smrti, akousi autentickou a menej okázalou verziou „fyzickej nemožnosti smrti v mysli niekoho živého“ (Damien Hirst).

Lucia Gregorová Stach ● Katalóg k výstave Krv (2015)

date:
measurements: výška 30.5 cm, šírka 23.5 cm, hĺbka 4.5 cm
in collections:
material: fólia
kniha
papier, novinový
vystrihovačky
technique: koláž, papier
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: IM 301/1-7