Intervention

Rudolf Fila

Rudolf Fila – Intervention
date:
measurements: výška 95.0 cm, šírka 83.0 cm
work type: maliarstvoobraz závesný
genre: abstraktná kompozícia
figurálny motív
material: sololit
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 6606
in collections:
order reproduction

Keď u nás v polovici 70. rokov kulminovala razancia a novota konceptuálneho umenia, vstúpila na scénu nová skupina mladých výtvarníkov, ktorí takpovediac vrátili maľbu „späť do hry“. Prístup novej „maliarskej“ generácie bol bezpochyby poznačený súdobým konceptualizmom, pretože im nešlo o snahu zobraziť vizuálnu skutočnosť, práve naopak, rozhodli sa pre viac intelektuálny prístup; obraz chápali ako analytický záznam, ako dokument vizuálnej analýzy. Rudolf Fila sa touto myšlienkou zaoberal ešte v 60. rokoch, keď začínal s abstraktnou maľbou. Postupne sa základom jeho diela stala práca s farbou, resp. vnímanie jej optických i materiálnych kvalít, ako môžeme sledovať na typických premaľbách vybratých vlastných aj cudzích predlôh. Táto téma už maliara neopustila, ani keď sa koncom 70. rokov začal venovať novému cyklu diel, z ktorého je aj
obraz Intervencia.

Základom kompozície sa stalo zobrazenie zväčšeného detailu nahého ľudského tela – preto sa obrazy z tejto série nazývajú „telovkami“, ktoré dopĺňa maliarsky komentár. Výrez, detail tela je zvolený a zväčšený tak, aby komplikoval jeho prvoplánovú identifikáciu, aj farebné poňatie „telesného podkladu“ napriek zvoleným okrom skôr na telo odkazuje, než by ho popisovalo. Doplňujúci komentár býva rôzneho
charakteru, môže to byť silné maliarske gesto, ako v tomto prípade, alebo drobný doplnok: písmenko, minimalistický posun doplnený akoby na margo výjavu. Aby autor dosiahol kontrast podkladu a dodatočného zásahu, maľuje telo jemným, akoby pointilistickým rukopisom, pripomínajúcim americkú retuš.  Táto „telovka“ zobrazuje fragment ženského tela v takom uhle, ktorý naznačuje niekoľko možných identifikácií, zároveň to je momentka, spomienka, časť príbehu vytrhnutého z kontextu. Výsledkom je rafinované pripomenutie možností, ale aj limitov výstavby obrazu. 

Alexandra Kusá ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.