Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
Johann Lucas Kracker - Krst Krista

 

Pri prestavbe opátstva v Jasove si v rámci vnútornej výzdoby kostola nechal opát Andrej Sauberer zhotoviť návrhy, z ktorých sa zachovali dva varianty farebnej skice k hlavnému oltáru v kostole sv. Jána Krstiteľa v jasovskom komplexe. Jeden variant štúdie k hlavnému oltáru Krstu Krista je dnes uložený v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie v Bratislave, dlho nesprávne uvádzaný pod názvom Eliášov let do neba. Druhý obraz je dnes po reštitučnom procese opäť v majetku opátstva v Jasove.

V roku 1957 bolo toto dielo v rámci politizovania kultúry a spoločenského života komunistickým režimom skonfiškované opátstvu v Jasove a bolo prevedené do štátom zriadeného Náboženského fondu v Bratislave, kam sa dostalo pravdepodobne zásluhou Slovenského pamiatkového ústavu, ktorý previezol obe diela do Bratislavy za účelom reštaurovania v 50. rokoch. Vzhľadom na provenienciu diela bola jedna zo štúdií prevedená ako „dar“ do zbierky Východoslovenskej galérie. Pamätníci tohto obdobia spomínajú, ako boli niektoré konfiškované diela privezené na vlečke nákladného auta, z ktorej ich len vysypali na dvor galérie. V zbierkovom fonde maľba ostala do roku 2007, kedy bola na základe súdneho rozhodnutia vrátená opátstvu v Jasove.

date:
measurements: výška 87.5 cm, šírka 53.5 cm
work type: maliarstvo
genre: náboženský motív
in collections:
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
inventory number: O 389