Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Franz Kafka: Kalmus

Peter Kalmus

Peter Kalmus - Franz Kafka: Kalmus

 

Asi všetci poznáme ten rozporuplný pocit, keď sa – v živote či v literatúre – stretneme s postavou, ktorá má identické meno ako my. Osobitne trpia touto fascináciou (týmto zrkadlením či figúrou dvojníka) pochopiteľne umelci. Práve takéto uhranutie pomklo k vymazávaniu Petra Kalmusa (1953). V Kafkových Aforizmoch objavil a „vypreparoval“ postavu istého Kalmusa, pričom to urobil hneď niekoľkokrát, vždy inou technológiou. Vznikla tak pozoruhodná, trochu obsesívna minimalistická séria vymazávaného Kafku, ktorá je zároveň prehliadkou niektorých autorských techník Petra Kalmusa.

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012

date:
measurements: neznáme
work type: iné médiá
genre: konceptuálny objekt
in collections:
material: papier
technique: kombinovaná technika
institution: Súkromný majetok
z cyklu: Franz Kafka: Kalmus