7 článkov

Introspekcia Viery Kraicovej

Autor v detaile: Introspekcia Viery Kraicovej

„Človek žije v určitom svete, dennodenne na neho doliehajú udalosti, mnoho podnetov, ktoré tvoria kolorit doby. Ja to nepopisujem, ja to pretavujem… V každom obraze cítiť odraz toho, čo prežívam. To je ... (viac)

2020-11-26 08:44:38 / Denisa Hošková

Poetizmus Imricha Weinera-Kráľa

Dielo v detaile: Poetizmus Imricha Weinera-Kráľa

„Umenie je bojom proti smrti. My už dávno nebudeme, keď naše diela ešte budú rozprávať o nás a našej dobe. Rád by som, aby sa ľudia tešili mojim obrazom aj o päťdesiat ... (viac)

2020-11-10 16:53:48 / Denisa Hošková

Albín Brunovský – Chvála zamotaných snov

Dielo v detaile: Albín Brunovský – Chvála zamotaných snov

„Umelec musí byť vnútorne presvedčený, že cesta, ktorou sa vydal, je pre neho tá správna. A kým sa mu podarí dospieť tam, kam chce, uplynú nespočetné hodiny dní i ... (viac)

2020-07-29 14:29:29 / Denisa Hošková

Karel Plicka na Slovensku

Autor v detaile: Karel Plicka na Slovensku

„A vy koho hľadáte?” nedôverčivo si obzerá slovenský gazda cudzinca. Tu, na koniec sveta, do jedného zo slovenských kútov skrytých v horách nik nechodí. Čo zrazu ... (viac)

2020-07-07 16:15:30 / Denisa Hošková

Peter Bartoš – ZOO

Dielo v detaile: Peter Bartoš – ZOO

„Keď som sa začal cítiť v meste ako vo väzení, najmä po roku 1968, rozhodol som sa, že chcem pomôcť zvieratám v ZOO, ktoré žijú v podobnom väzení, odstránením ... (viac)

2020-05-21 19:30:18 / Denisa Hošková

Marko Blažo – Hokusai

Dielo v detaile: Marko Blažo – Hokusai

„ ...Blažo vo svojich jednotlivých dielach dokáže prepájať banálne a hlbokomyseľné, prvky pokleslej a vysokej kultúry. Dokáže ťažiť z ich podivných stretnutí a ... (viac)

2020-04-15 18:09:31 / Denisa Hošková

Milota Havránková – Autoportrét

Dielo v detaile: Milota Havránková – Autoportrét

„Vyprázdnila som svoj priestor a zhmotnila som samu seba na svoj obraz. Tu som sa celá stotožnila sama so sebou. Vždy som bola veľmi hĺbavý človek, ktorý sa rád ponáral sám do seba. ... (viac)

2020-03-31 18:48:27 / Denisa Hošková