Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi

Frans Francken II.

datace:
rozměry: výška 35.6 cm, šírka 47.2 cm
výtvarný druh: maliarstvoobraz závesný
typ objektu: obrazy
námět: náboženský motív
materiál: medený plech
technika: olej
značení:
galerie: Slovenská národná galéria, SNG
inventární číslo: O 235
kolekce:
licence: Creative Commons License volné dílo
objednat reprodukci stáhnout

Významný antverpský maliar Frans Francken II. namaľoval viaceré kompozície so zobrazením biblických hostín: Hostina Ester, Hostina Herodesa, Hostina s boháčom a Lazárom, Hostina márnotratného syna a tiež početné kráľovské hostiny.

Hoci ide o rôzne príbehy, ich kompozičné riešenia sú si navzájom veľmi blízke: v prvom pláne sedí na terase paláca zvyčajne okolo bohato prestretého stola skupina postáv v honosných odevoch. Venujú sa jedeniu, zábave a rozhovor sprevádzajú výraznou gestikuláciou. Okrem viac-menej tých istých typov figúr spája tieto kompozície predovšetkým podobná výstavba obrazu — budovanie priestoru v troch plánoch kulisovito zasúvaných do hĺbky v smere diagonály.

Rozlišujúcim prvkom jednotlivých „hostín“ nie je ani tak ústredný výjav, ale skôr drobná, vysvetľujúca scéna v pozadí. V našom prípade je to postava chudobného muža so psom typická pre Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi: „Bol jeden bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy“ (Lk 16, 19—21). 

Na bratislavskej kompozícii zobrazil Francken hostiteľa i hostí v ich vlastnom uzavretom svete, v ríši blahobytu. Nevšímajú si postavu trpiaceho Lazára, ktorý nielen že je hladný, ale muž skláňajúci sa nad ním ho bije a odháňa preč od domu. Jedine stolujúca žena sa otáča, akoby chcela prepojiť dva oddelené svety a naznačiť záujem o Lazára a jeho utrpenie. Francken rozšíril výjav aj o niektoré ďalšie
asistujúce figúry, ktoré obohacujú naratívnosť príbehu. Ide o postavu v okne arkiera, ženu s mužom na schodoch a priestor do hĺbky opticky roztvára aj vzadu v bránke stojaci muž. 

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.