Mária Magdaléna sa zrieka svetského bohatstva

Gillis Coignet, Nizozemský romantista

datovanie:
miery: výška 123.0 cm, šírka 94.0 cm
výtvarný druh: maliarstvotabuľová maľba
žáner: figurálny motív
materiál: dubové drevo
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: O 5800
v kolekciách:
licencia: Creative Commons License voľné dielo
objednať reprodukciu stiahnuť

Antverpského maliara Gillisa Coigneta počas jeho talianskeho pobytu v rokoch 1561 – 1570 výrazne ovplyvnili dvaja slávni benátski velikáni 16. storočia, Tizian a Tintoretto. Vplyv ich tvorby sa prejavil na jeho diele aj po návrate domov. Do skupiny diel, kde nadviazal na prvého zo spomínaných Benátčanov, patrí aj bratislavský obraz, ktorý je transkripciou slávnej Tizianovej Venuše pri toalete z rokov 1552 – 1555 (Washington, National Gallery of Art). Tizian Venušu namaľoval ako polozahalenú ženu s dvoma anjelikmi, jeden jej drží zrkadlo, druhý vavrínový veniec.

Coignet síce prevzal typológiu postáv i farebnú škálu, s predlohou však pracoval voľnejším a tvorivejším spôsobom. Okrem toho, že Tizianovu kompozíciu zrkadlovo obrátil a slohovo ju posunul k manieristickej interpretácii, pozmenil aj ikonografiu obrazu. Žena síce v ruke drží perlový náhrdelník, nevieme však, či sa ním chce ozdobiť, alebo ho odkladá. Chýba zrkadlo, ktoré by naznačovalo motív toalety a obe postavičky anjelikov neupierajú pohľad na ňu, ale dohora. V potridentskej ikonografii druhej polovice 16. storočia sa takto často spodobovali kajúcnice zriekajúce sa svetských radostí. Často na znak pokánia odkladajú šperky – klasickým príkladom je Tizianova Mária Magdaléna.

Čo sa týka presného určenia ikonografie, v predchádzajúcej literatúre venovanej dielu nevládol jednotný názor. Výjav bol interpretovaný ako stvárnenie Venuše, Alegória márnivosti, respektíve Márnosti. Na základe spomínaných indícií je však pravdepodobné, že Coignet v tejto postave ženy (bez zjavného záujmu o svoje telo a jeho skrášľovanie) stvárnil práve postavu Márie Magdalény. Dôrazom na súhru teplých farebných tónov a žiarivého inkarnátu, ako aj bravúrnym splývavým rukopisom umelec ani tu nezaostal za povesťou vynikajúceho koloristu. Kompozíciu možno zaradiť k vrcholom jeho tvorby, k tomu najlepšiemu, čo počas svojho života namaľoval. 
 

Ivan Rusina ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.