Before an Inn in Winter

Thomas Heeremans

date:
measurements: výška 30.0 cm, šírka 39.4 cm
work type: painting
genre: landscape
material: wood
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 2453
in collections:
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download

Centrum kompozície tvorí veľká skupina ľudí, ktorá si urobila zastávku pri krčme označenej vývesným štítom. Tvoria uzavretý celok, väčšina z nich, zhrčená okolo saní, je obrátená k divákovi chrbtom, sluhovia sa starajú o kone, zvedavci z terasy pozorujú príchod hostí.

Heeremans tu namaľoval klasický žánrový výjav „zastávky pred krčmou“ („odpočinku cestujúcich“), ktorý patril k častým témam holandského maliarstva. Téma rezonovala aj v dielach viacerých kľúčových haarlemských maliarov, napríklad u Salomona a Jacoba van Ruisdaelovcov, Isaaka van Ostade, ale aj ďalších menších tvorcov. Žánrový výjav so zhlukom postáv, akési „významové jadro“ obrazu je vsadený do typickej holandskej zimnej krajiny s dedinou oživenou množstvom drobných postavičiek korčuliarov.

Ako hlavnú kompozičnú osnovu diela využil maliar diagonálu ústia zamrznutej rieky, ktorá smeruje k vzdialenému obzoru a perspektívnenroztvára priestor k nízko položenému horizontu. Jej efekt zosilňujú nielen perspektívne skratky budov ubiehajúcich do diaľky, ale ajndrobný výsek druhého brehu ako repussoirový prvok naznačujúci hĺbku. 

Heeremans ho často používal aj v ďalších obrazoch, napríklad v Mohuči, alebo v Liberci, kde ho navyše obohatil o figúru sediaceho chlapca. Atmosféru zimného mrazivého dňa so zatiahnutou oblohou spestrujú koloristické akcenty výrazných mrakov tvoriacich miestami na nebi ružové pásy. 

Thomas Heeremans nepatril ku klasickým špecialistom na obrazy so zimnou krajinou ako ich poznáme v holandskom maliarstve (napríklad Hendrick Avercamp). Naopak maľoval rôzne typy krajiny z okolia Haarlemu, najčastejšie pobrežné alebo lesné scenérie, pieskové duny či dedinské prostredie. Pri jej komponovaní neoplýval výraznejšou invenciou, pracoval s niekoľkými základnými schémami a motívmi, ktoré obmieňal, varioval a dopĺňal.

V jeho tvorbe však vidno záujem o premeny prírody, o ten istý výsek krajiny zachytený v rozličných ročných obdobiach, zmysel pre zakaždým inú atmosféru a aktivity ľudí. Napríklad obraz „letnej“ Holandskej krajiny s bárkami (1695, Liberec, Oblastní galerie) je témou, kompozičným riešením, budovaním priestoru pomocou diagonály a typom postáv viac-menej totožný so „zimnou“ krajinou na našom obraze Zastávka pred krčmou. 

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.