Coastal Landscape with Ruin

Maerten Fransz. van der Hulst

date:
measurements: výška 45.5 cm, šírka 60.8 cm
work type: painting
object type: easel painting
genre: landscape
material: wood
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Zuzana Ludiková
inventory number: O 5793
tags: ruina plachetnica loď more pobrežie oblaky človek zviera
in collections:
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download

Na bratislavskom obraze Hulft stvárnil pobrežnú krajinu s riekou, ktorá sa pozvoľna rozlieva do šírky a vteká do mora. Podobne ako Jan van Goyen, aj on použil pri budovaní priestoru dlhú, k nízko položenému horizontu ubiehajúcu diagonálu brehu rieky.

Toto smerovanie znásobil aj diagonálnym „klinom“ klesajúcej, kulisovo radenej architektúry vpravo. Tvorí ju mohutný zvyšok hradu v popredí, hradby opevneného mesta s kostolom a prístav s plachetnicami v pozadí. Obrovský kýpeť hradu na brehu mora však nie je torzom pôvodnej holandskej stavby, iba citáciou „rímskej“ ruiny, bežnej napríklad v diele Jana Brueghela st.

Tretiu diagonálu zastupuje trojuholníkový výsek druhého brehu, ktorý plní funkciu repussoira a zvýrazňuje dojem hĺbky. Veľkú časť kompozície vypĺňa nehmotná plocha neba s veľkými kopovitými oblakmi, ktoré sa odrážajú vo vodnej hladine. V diaľke pri horizonte kotvia v prístave plachetnice a člny s námorníkmi trpezlivo čakajúcimi na kompu. Čitateľnosť a ostrosť ich tvarov sa stráca v opare vzdušnej perspektívy.

Skupina vidiečanov v prednej ľavej časti obrazu zohráva skôr úlohu doplnkovej stafáže, ale ich výraznejšia farebnosť oživuje striedmy monochrómny celok. Kompozíciu dynamizujú aj postavy sedliakov s dobytkom v člne, či muži na druhej strane rieky vykladajúci z lodiek sudy. Hulft si figurálnu stafáž maľoval zväčša sám. Je zrejmé, že pri maľovaní nekládol dôraz na detail, na kresbové prepracovanie podrobností, ale viac mu záležalo na celkovom súzvuku jednotlivých
prvkov obrazu. 

K najvýznamnejším holandským krajinárom 17. storočia patril Jan van Goyen (1596 — 1656). Do okruhu jeho nasledovníkov patril aj maliar nášho obrazu, všestranný krajinár Maerten Frans. van der Hulft, ktorý na Goyena nadviazal maliarskym štýlom, repertoárom tém, farebnosťou i maliarskym spracovaním. Nielenže poznal jeho tvorbu, ale podľa archívneho údaja kúpil roku 1645 okrem troch Rembrandtových aj šesť Goyenových kresieb. Maľoval rôzne typy krajiny, často mariny, pobrežia oživené architektúrami, vetristé, búrkové výjavy. 
 

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.