Web Press (A Study for the Decoration of Slovak Grafia in Bratislava)

Ladislav Majerský

date:
measurements: výška 73.3 cm, šírka 58.0 cm
work type: sculpturerelief
material: bronze
technique: casting
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Vladimíra Büngerová
inventory number: P 1023
in collections:
order reproduction

Majerského azda najvýraznejšie z medzivojnových slovenských sochárov ovplyvnil český sociálny civilizmus, ktorý v sochárstve podnietil Otto Gutfreund. Jeho vznik a nástup podmienili širšie súvislosti, hlavne, ako aj napovedá názov tohto voľného hnutia, spoločenské dôvody. Vyplynul z optimistickej atmosféry dvadsiatych rokov poznamenanej vzostupom hospodárstva počas prvej povojnovej konjunktúry. V Európe našla svoj odraz v tzv. novej vecnosti. Odrazom nadšenia z národnej emancipácie a budovania demokratického poriadku v prvej Československej republike bola aj „nová možnosť integrovať sochárstvo so základmi kolektívnej celonárodnej energie“ (Petr Wittlich: České sochařství ve XX. století, 1978). Majerský sa azda ako jediný programovo venoval pracovnej téme v komornom i monumentálnom prejave: roku 1935 realizoval reliéf Tlačiari pre budovu Slovenskej grafie v Bratislave, kde uplatnil skúsenosti získané v Španielovej špeciálke na akadémii v Prahe, predovšetkým poučenie z jeho teórie reliéfu.

Katarína Bajcurová ● Katalóg k výstave Nové Slovensko (2012) - str. 95