Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Presídľovanie VII.

Jozef Ondzik

date:
measurements: výška 30.5 cm, šírka 40.6 cm
work type: fotografia
material: papier, fotografický
technique: čiernobiela fotografia
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-DK 3586
in collections:
zo súboru: Presídľovanie I. - VII. (7/7)
order reproduction

Máloktoré budovateľské projekty vstúpili za socializmu do života obyvateľstva intímnejšie a rozpornejšie ako práve vodné diela. V máloktorých verejnoprospešných stavbách sa bytostná nezlučiteľnosť súkromného a verejného, štátneho a občianskeho vyjavovala nástojčivejšie ako pri bolestnom presídľovaní obyvateľstva z dedín, naplánovaných za obeť výstavbe vodnej nádrže či priehrady.

Vodná nádrž Starina, v dôsledku ktorej zaniklo sedem írečitých rusnáckych dedín, bola jednou z posledných budovateľských podujatí tohto typu. Veľké i malé, intímne ľudské i spoločensky pragmatické dejiny jej výstavby dnes poznáme vďaka jedinečnej iniciatíve Okresného osvetového strediska v Humennom, ktoré začiatkom 80. rokov rozbehlo niekoľkoročný projekt fotografického mapovania work in progress Starina, do ktorého sa postupne zapojilo niekoľko desiatok amatérskych fotografov. Na Starine doslova vyrástlo viacero mladých fotografov, zmocnel fotograficky silný región a vzniklo tímové fotografické dielo, ktoré svojou tematickou bohatosťou, šírkou i hĺbkou pokrytia predstavuje pozoruhodný príspevok k téme spurensicherung – hľadania, zaznamenávania a upevňovania zanikajúcich stôp jedného odľahlého slovenského regiónu.

Petra Hanáková ● katalóg k výstave Stratený čas, SNG, 2007