Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Sv. Karol Boromejský

Jozef Czauczik

date:
measurements: výška 176 cm
107 cm
work type: maliarstvo
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum
inventory number: 2306
in collections:
Oltárny obraz bol vyhotovený v roku 1847 do dnes už zbúranej pohrebnej kaplnky grófa Karola Csákyho, ktorá sa nachádzala na cintoríne v Levoči. Maliar Jozef Czauczik stvárnil menovca objednávateľa svätca Karola Boromejského, ktorý sa modlí počas pokusu o atentát na jeho osobu. Po tom ako sa stal milánskym arcibiskupom a snažil sa o reformu cirkevného života, bol napadnutý Girolamom Donatom. Našťastie guľka budúceho svätca smrteľne nezranila. Czauczik stvárnil Boromejského v kardinálskom rúchu ako kľačí pri modlitbe, zatiaľ čo v zadnom pláne sa chystá jeho atentátnik. Atribúty svätca sú umiestnené pri jeho nohách.