Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

VHS-obrazy

Ivan Dudáš

Ivan Dudáš – VHS-obrazy
date:
measurements: neznáme
work type: iné médiá
material: videopáska
institution: Súkromný majetok
in collections:

 

Videopáskové obrazy Ivana Dudáša (1980) pôsobia na prvý pohľad ako trochu studená postmediálna abstrakcia ako ju dnes poznáme z „bielokockových“ múzeí umenia. Ak sa ale na Dudášove VHS-obrazy pozrieme filtrom našej témy, teda z perspektívy vymazávania, objavíme celkom rafinovanú konceptuálnu slučku. Pásky vyťahané z kaziet fakticky negujú zobrazovací potenciál média. To, čo bolo v podstate imateriálnym záznamom reality, púhym nosičom, sa stáva vlastným materiálom diela, pričom toto „preklopenie“ má isté dopovedanie v práci Petra Rónaia.

 

Ivan Dudáš - VHS-obrazy, 2011, Súkromný majetok

Ivan Dudáš - VHS-obrazy, 2011, Súkromný majetok


 

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012