Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátorky: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Seneši Lutherová (VŠVU)

Výstava zameraná na tzv. „obdobie pokoja“ - biedermeier ponúka divákovi pohľad na náš výtvarný materiál, obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové obrázky, z obdobia rokov 1815-1848, doplnené o drobné úžitkové predmety a nábytok. Dôraz je kladený na reprezentačnú kultúru človeka (šľachtic, mešťan) v tomto období, formovanie občianskeho priestoru.

Biedermeierovská kultúra sa stala dôležitým politickým nástrojom na zachovanie sociálnej stability monarchie. Ústredným fenoménom biedermeieru bolo súkromie, domáci život rodiny, ktorý ponúka vlastný priestor na realizáciu, ale aj rozvoj interiérového vybavenia s dôrazom na praktickosť a komfort. Zároveň sa vytvorila platforma pre moderné zmýšľanie pri zariaďovaní interiérov.

Hlavné tematické okruhy výstavy reflektujú prejav mierového obdobia v strednej Európe po Viedenskom kongrese, súdobú cenzúru a centralizmus Viedne, revolučný rok 1848; kult rodiny a domáceho prostredia, budovanie rodinných väzieb; zbožnosť a sakralita, posilnenie viery a zároveň citový svet človeka; vyššiu a nižšiu spoločnosť a vzájomné ovplyvňovanie umeleckého vkusu, modernizáciu príbytkov; živú a neživú príroda, krajinomaľbu i zátišia, výlety do prírody; dôležitá bude problematika modernizácia spoločnosti, cestovanie a turistika (vlaková a parná doprava, kúpele, Tatry); nové technické vynálezy (móda, daguerotypia a podobne), zároveň rozvoj nových technológií a tvarových riešení pre dobový dizajn; pomerne veľa materiálu sa zachovalo z portrétnej reprezentácia, štylizácie jednotlivých spoločenských vrstiev, sebaprezentácie; v menšej miere sa na výstave objavia žánrové a historické témy.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.