Sochárstvo načúva inšpirácii poézie

Jacob Toorenvliet

datovanie:
miery: výška 30.5 cm, šírka 24.6 cm
výtvarný druh: maliarstvoobraz závesný
typ objektu: závesný obraz
žáner: figurálna kompozícia
materiál: drevo
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventárne číslo: A 5631

Na bratislavskom signovanom obraze Toorenvliet namaľoval jednu z alegorických kompozícií „spätých“ s umením. V katalógu Galérie mesta Bratislavy je toto neveľké dielo uvedené pod názvom Alegória umenia s podtitulom Umelec so svojou múzou.

Ide o dve postavy vsadené do plytkého priestoru členeného len náznakom barokovej drapérie, čo mu dodáva slávnostný ráz. Muž zľahka objíma ženu stredného veku, dotýka sa jej vavrínového venca (možno ju korunuje) a uprene sa na ňu díva. Ona si ho nevšíma, oči má obrátené dohora a rukou naslepo ukazuje na dve sochárske diela ležiace na stole — masku (pravdepodobne posmrtnú) starého muža a bustu dieťaťa.

Obe sochárske diela sú stvárnené monochrómne, hoci odevy muža i ženy majú výrazné farebné tóny s akcentmi červenej a modrej. Výklad obrazu ako Alegória umenia je vo všeobecnosti správny, avšak pomocou niekoľkých ďalších prvkov obrazu, jednak atribútov (vavrínový veniec, sochárske diela), ale aj postojov (objatie) sme schopní výjav bližšie identifikovať.

Ženská figúra, ktorej hlavu zdobí stále zelený vavrínový veniec ako symbol slávy a nesmrteľnosti, je alegorickou postavou a masky ležiace na stole ju určujú ako personifikáciu Sochárstva. Správnosť tohto dohadu potvrdzujú podobné alegorické zobrazenia aj iných druhov umenia. Napríklad Architektúra sa spodobuje s atribútmi modelu a kresby, Maliarstvo s paletou a štetcami. Tieto alegorické postavy sa na obrazoch bežne objavujú samostatne, ale aj v rôznych zoskupeniach.

V bratislavskom obraze však objatie nemožno vnímať ako symbol zbratania dvoch rovnocenných veličín, keďže tu mužská figúra dominuje. Práve ona je kľúčom pre definitívnu identifikáciu témy. Vo výtvarnom umení dominantná postava často zastupovala alegóriu božského dychu, osvietenia, inšpirácie.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.