Obálky časopisu Nové Slovensko

Neznámy autor

Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko

Ak dnes rekonštruujeme mediálne kanály dobovej propagandy, sledujeme cesty, akými sa informácie dostávali k obyvateľom a na nich vplývali, často zabúdame, že ich skladba bola iná ako dnes. Audiovizuálna skúsenosť fúzovaných zdrojov neexistovala. Usmernená, teda – viac či menej „zglajchšaltovaná“ bola názorová pluralita zdrojov. Silným informačným a indoktrinačným médiom bol rozhlas, tým vizuálne najúčinnejším film. V rámci tlačených médií, celoštátnych či lokálnych novín a časopisov rôznej periodicity a názorovej (ne)pružnosti, bola, zvlášť v menších sídlach, dôležitým kanálom aj klasická dedinská výveska. Išlo o informačný bod uprostred dediny, na ktorý sa obyčajne vylepovali nielen Úradom propagandy vydávané, silne šovinistické Ľudové noviny, ale i rôzne druhy situačných tlačí, letákov, plagátov, máp, tlačených oznamov a programov.

Obrovskú moc (a preto i kontrolu) malo už v tomto období obrazové spravodajstvo. Vďaka fotografickému oddeleniu STK, jeho archívu i rastúcemu počtu fotoreportérov je obrazový obrat v slovenskej tlači práve v tomto období zreteľný. Spomeňme obrázkové časopisy Nový svet či Nové Slovensko, v zahraničí distribuovaný Slowakische Rundschau či fotografické reportáže o Slovensku prizmou nacionálnej politiky a folklóru (tzv. Heimatindustrie) v multilingválnych veľko-nemeckých časopisoch Radosť a práca či Signal. Aj príležitostných tlačí sa produkuje požehnane (rôzne protižidovské a protiboľševické brožúry, importované väčšinou z Nemecka, kde propaganda stojí a padá na „práci“ obrazu).

Obraz je síce „pomalší“ ako slovo, komunikuje však efektívnejšie, respektíve, v správnej konštelácii s textom účinok slova násobí. A nové Slovensko sa v rokoch 1939—1945 „predáva“ a „paráduje“ hlavne obrazom. 

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 27,18 cm, šírka 21 cm
výtvarný druh: úžitkové umenie
žáner: figurálno-znaková kompozícia
v kolekciách:
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Súkromný majetok

súvisiace diela

Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálky časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Obálka časopisu Nové Slovensko Neznámy autor - Boh požehnáva tvoju úrodu ty ňou požehnaj svoj národ Štefan Bednár - Umelci pre národ Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Posledný nepokrstený Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Vymáhanie dávky zo židovského majetku Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Arizačné pramene vyschly, treba hľadať nové Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr  Neznámy autor - Protižidovské karikatúry z humoristického časopisu Kocúr - Vyvezú, nevyvezú, vyvezú Neznámy autor - Obálka novín Hlas národa Štefan Bednár - Vinník Štefan Bednár - Banská Bystrica Karol Aufricht - Zrkadlo doby Neznámy autor - Marš zo Slovenska! Martin Benka - Autoportrét Neznámy autor - Za voľnosť, rovnosť, bratstvo do boja proti fašizmu! Neznámy autor - Protižidovská karikatúra z publikácie: Ctibor Pokorný - Židovstvo na Slovensku Neznámy autor - Protižidovská karikatúra z publikácie: Ctibor Pokorný - Židovstvo na Slovensku Mikuláš Galanda - Stretnutie Autor kópie neznámy - Stigmatizácia sv. Františka Miloš Alexander Bazovský - Slovensko Ľudovít Fulla - Scénický návrh ku hre Oscara Wilda: Vejár Lady Windermerovej Karol Ondreička - Slovenská Madona Viliam Malík - Zo súboru Repatrianti Neznámy autor - Národ sebe ZP Viliam Malík - Apolka horí (16.6.1944) Janko Alexy - Fujaráši (Na Detve) Neznámy stredoeurópsky maliar - Kristus pred Pilátom Janko Alexy - Mojmírova smrť II.