date:
measurements: výška 48.0 cm, šírka 38.0 cm
work type: painting
object type: easel painting
genre: figurative composition
material: canvas
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Katarína Bajcurová
inventory number: O 1762
tags: svadba
order reproduction

Autor študoval na Súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave (1924 – 1926), na VŠUP (1930 – 1933 ) a na AVU v Prahe (1933 – 1936) u prof. W. Nowaka. Želibský bol členom Umeleckej besedy v Prahe, Skupiny 29. augusta, Skupiny výtvarných umelcov; pedagogicky pôsobil ako profesor a prorektor AVU v Prahe (1946 ) tiež na VŠVU v Bratislave (1952 – 1954). Želibský sa stal jedným z popredných predstaviteľov umeleckej generácie nastupujúcej na scénu v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. 

Jeho maľba vyšla z postimpresionistických tendencií cez experimentovanie s výdobytkami moderny. Ranú podobu diela spoluurčoval príklad P. Cézanna. Medzník v jeho tvorbe predstavovala výstava C. Majerníka v Prahe (1935) – bolo to stretnutie s odlišným výtvarným spracovaním tradičných motívov slovenskej maľby, dediny, jej ľudí a života, ktoré prinieslo do jeho tvorby spontánnosť farebného a tvarového prednesu a humorne vypointované situácie. Táto časť Želibského tvorby má znaky emocionálnej perspektívy naivného videnia. Analógie nachádzame v dielach poeticko-realistických maliarov napríklad z Kovačice.
 

Katarína Čierna ● katalóg k výstave Medzi selankou a drámou – príbeh zbierky insitného umenia v SNG