Still Alive 4 (Z cyklu Edukácie)

Adam Šakový

Adam Šakový – Still Alive 4 (Z cyklu Edukácie)
datovanie:
miery: výška 130.0 cm, šírka 50.0 cm
výtvarný druh: maliarstvo
typ objektu: závesný obraz
žáner: animálny motív
materiál: plátno
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
kurátor: Barbora Geržová
inventárne číslo: O 2184
tagy: zviera vták líška
v kolekciách:
z cyklu: Edukácie

Dve diela z monumentálnejšieho maliarskeho cyklu Edukácie Adama Šakového sa stali v roku 2017 súčasťou zbierky Nitrianskej galérie. Poloha, akou sa prejavuje mladý maliar (ale aj fotograf), je v poznaní a tvorení dialógu s historickou a historizujúcou maľbou. Dva oleje na plátne  - 1914 a Still Alive 4 sú v oboch prípadoch zobrazením nežijúcich zvierat. V prvom prípade -1914 ide o zobrazenie vtáčikov, ktorí ako druh vyhynuli v roku 1914. Na druhom plátne Still Alive 4 je výjav zobrazujúci štyri druhy ešte žijúcich vypreparovaných zvierat (bažant, líška, lasica, vrabec). (Tu sa nepriamo natíska otázka, dokedy budú ešte nažive…)

Vizuálny jazyk, aký používa autor, je podkutý remeselnosťou, precíznym citom pre detail s poznaním kontextu neoklasickej maľby. Balansuje na hrane s diváckym vnemom, zrakom, sústredením. 

Zneisťuje nás svojími hyperrealistickými maľbami, maľbami ponášajúcimi sa na fotografie? Čo je v jeho diele ilúzia? Či je to zámerná autorská inscenovaná hra s “obrázkami” a divákom? Melancholická atmosféra malieb však nesie celú škálu pocitov Citované kriticky prehodnocuje a stratégia, akú pri komentovaní vecí ako maliar využíva, je veľmi podnetným príspevkom do spektra súčasnej podoby maľby. V nehybnosti Šakového obrazov a ich utváraní sa nám predstavujú rôzne postprodukčné scenáre príbehov (inotaje, alegórie). Obrazy môžeme vnímať ako didaktickú pomôcku, ktorou sa nám snaží ukázať cestu “preparovanej maľby”. 

Jeho tvorba v nás vyvoláva zámerne pochybnosti o nás, o našej pozornosti/vnímaní. Poukazuje na náš súčasný problém rozlišovať. Hecuje oko i myseľ k tomu, aby sme sa sústredili, spozorneli, zamysleli.

Cez veľkorysé gesto – vzdania sa prvoplánoveho autorstva nás Šakový pozýva do svojho maliarského výskumu pozostávajúceho z analýzy mŕtvych zvierat – preparátov a prírody.

V téme Edukácií sa Šakový zaoberá odovzdávaním a vyhodnocovaním informácií. Zámerne vyberá ako objekty svojich diel edukatívne pomôcky, ktoré boli a sú nápomocné pri spoznávaní poznania vo vyučovacích procesoch v rôznych oblastiach. Pracuje s našou dlhodobou pamäťou, ktorá zvykne fungovať na princípoch selekcie či vyprázdnenia, ukotvenosti na detaile. Napríklad pri názvoch diel, kde je názvom dátum, sa väčšinou jedná o roky vyhynutia druhu zvieraťa. Jeho diela sú späté s prírodou viac, ako nám na prvý pohľad ukazujú. 

Ľudmila Kasaj Poláčková ● Virtuálna galéria NG