9 570 autorov

1910 Budapešť – 2009 Moravany nad Váhom
647 diel
1914 Medvedzie – 1987 Bratislava
577 diel
1873 Slovenské Nové Mesto – 1955 Tatranská Polianka
550 diel