7 657 autorov

1908 Hrabušice – 1986 Banská Bystrica
720 diel
1873 Slovenské Nové Mesto – 1955 Tatranská Polianka
549 diel
1901 Považská Bystrica – 1978 Bratislava
396 diel
1898 Bodice – 1935 Slovensko
416 diel
1883 Stuttgart – 1945 Rakúsko
666 diel