Oltár sv. Antona - zatvorená skriňa

Majster legendy sv. Antona

datovanie:
miery:
výtvarný druh: maliarstvo
materiál: drevo
inštitúcia: Spišská Sobota. Farský kostol sv. Juraja
tagy: svätec
v kolekciách:

Sv. Anton Pustovník (nazývaný aj sv. Anton Veľký, sv. Anton Egyptský alebo jednoducho Opát) bol asketický mních žijúci v 3. a 4. storočí v Egypte. Je považovaný za priekopníka mníšskeho života – jeho príbeh inšpiroval množstvo kresťanov opustiť svoje domovy a zvoliť si prísny pustovnícky život. Anton pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny, avšak inšpirovaný slovami Matúšovho evanjelia „Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným...“ (Mt 19, 21) sa vzdal majetku a oddal sa modlitbe, sebazapreniu a fyzickej práci. Odišiel do púšte, kde vytrvalo bojoval s diablovým pokušením aj fyzickými manifestáciami démonov.

Jeho snahou bolo nespyšnieť a napriek tomu, že ho čoskoro začali nasledovať a žiadať o radu a pomoc mnohí ľudia (vrátane biskupov aj cisára Konštantína Veľkého), snažil sa vyhýbať prílišnej pozornosti a uprednostňoval samotu (istý čas dokonca žil zamurovaný v jednej miestnosti). Neorganizoval nijaké skupinové aktivity, ale jeho nasledovníkov možno považovať za prvú rehoľnú komunitu v dejinách. Zomrel vo veku 105 rokov. Dnes je patrónom domácich zvierat, rytierov, poľnohospodárov či hrobárov.

Svätoantonskej legende sa venuje Oltár sv. Antona Pustovníka v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote od neznámeho majstra. V množstve scén možno vidieť rôzne formy Diablovho pokušenia – zlatá hruda a zlatý disk, poľovník so sieťou a kopijou, tri zvodné ženy pri vode (v oboch prípadoch majú tieto falošné ľudské postavy obludné, akoby vtáčie nohy) – či priamo démonov, mučiacich svätca a pripomínajúcich mu jeho hriechy. Oporou v jeho snažení sú mu postavy anjelov a najmä zjavenie Krista s nápisovou páskou In toto orbe te faciam nominari (po celom svete ťa preslávim).

Sv. Anton má na všetkých scénach rovnaký jednoduchý odev – bielu sutanu a hnedý plášť s čiapkou – a v ruke drží pútnickú palicu. Jeho sústredený výraz je takmer nemenný, znázorňujúci vnútornú silu a odolnosť voči svetským nástrahám. Na podobne spracovanej scéne z oltára v Spišskej Belej (od toho istého majstra) je sv. Anton vyobrazený aj so svätožiarou.

Dušan Buran ● Majster z Okoličného – Ikonografia