8 222 artists

1914 Medvedzie – 1987 Bratislava
574 artworks
1922 Piešťany – 2000 Bratislava
715 artworks
1913 Rajec – 1984 Bratislava
839 artworks
1873 Slovenské Nové Mesto – 1955 Tatranská Polianka
549 artworks
1901 Považská Bystrica – 1978 Bratislava
402 artworks
1898 Bodice – 1935 Slovensko
418 artworks