Pretlaky bytia (Overpressure of Being) 3

Stano Masár

Stano Masár – Pretlaky bytia (Overpressure of Being) 3
date:
measurements: (variabilné rozmery)
work type: iné médiákoncept
object type: konceptuálny objekt
genre: imaginatívna kompozícia
material: plastic
polyurethane
plug
technique: paint
casting
inscription:
institution: Nitrianska galéria, NGN
inventory number: F 65
tags: telo elektrina
in collections:
zo súboru: Pretlaky bytia (Overpressure of Being) (3/3)

Tri objekty zo zbierky Nitrianskej galérie patria do rozsiahlejšieho cyklu s názvom Pretlaky bytia. Sú to rôzne elektrické zásuvky, vypínače, či predlžovacie káble, do ktorých autor zasadil hyperrealistické modely ľudských prstov. Na výstavách ich prezentuje ako ledabolo pohodené či nenápadne nainštalované na stene tak, aby nevyzerali ako umelecké diela, ale ako skutočné, funkčné predmety, ktoré nájdeme v každej galérii. Diváka však prekvapí a možno až šokuje, keď zbadá, že z elektrickej zásuvky či vypínača trčia prsty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako skutočné. Masár zámerne pracuje s taktikou prekvapenia a vytrhnutia z reality (resp. vytvárania reality novej) – inscenuje absurdnú situáciu, ktorá na základe premeny/zámeny všeobecne zaužívaných kódov vnímania reality v nás vyvolá pocit zneistenia. Názov série má aj existenciálny podtext, keďže pretlak (z vnútra von) môžeme vnímať ako „dranie sa“ na povrch rôznych duševných a bytostných prejavov z hlbín nášho vedomia a podvedomia. Masárova typická mnohoznačnosť však takéto čítanie zároveň (seba)ironizuje, keďže spomínaný pretlak môžeme vnímať aj tak, že sa niečo, resp. niekto snaží pretlačiť von z vnútra steny.

Stano Masár nám ponúka nové, nečakané a osviežujúce uhly pohľadov na našu všednú, každodennú skutočnosť – na veci a javy, ktoré často už ani nevnímame, alebo si ich neuvedomujeme. Napriek tomu by sme však mali pamätať na to, že pchať prsty do zástrčiek sa nevypláca!

V tvorbe Stana Masára nájdeme vplyvy Dadaizmu, konceptuálneho umenia, či Marcela Duchampa, ktoré však neprijíma nekriticky, ale konfrontuje ich s vlastnými názormi, skúsenosťami a tvorivými metódami. Masár vytvára často absurdné a paradoxné situácie, s humorom a hravosťou posúva bežné predmety (napr. nábytok, dvere, radiátory, nákupné vozíky) do nových a nečakaných súvislostí, v rozsiahlych sériách interpretuje výtvarné diela klasikov i súčasných umelcov. Jeho tvorba má rôzne mediálne výstupy, najčastejšie sú to objekty a site-specific či context-sensitive inštalácie, v ktorých na základe svojských metód manipulácie, parafrázy, apropriácie, kritickej analýzy a transformácie skúma fungovanie umeleckej tvorby, jej percepciu a množstvo ďalších fenoménov spojených so svetom umenia, ktoré sa neraz prelínajú s našou každodennou skúsenosťou.

Omar Mirza ● Virtuálna galéria NGN