Svätá rodina s malým Jánom Krstiteľom

Bonifacio de' Pitati

datace:
rozměry: výška 82.1 cm, šírka 116.4 cm
výtvarný druh: maliarstvo
typ objektu: obrazy
námět: náboženský motív
materiál: dřevo
technika: olej
značení:
galerie: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Zuzana Ludiková
inventární číslo: O 1772
kolekce:
licence: Creative Commons License volné dílo
objednat reprodukci stáhnout

V scéne zo života Svätej Rodiny je určujúce gesto malého Jána Krstiteľa v náručí svätého Jozefa. Dieťa ukazuje na vedutu Betlehema, čím je ozrejmený námet obrazu, ktorým je odpočinkom Svätej Rodiny na úteku do Egypta. V spojitosti so Svätou Rodinou je namiesto symbolického vyobrazenia spodobená udalosť.

Panna Mária a svätý Jozef sedia oproti sebe, v náručiach držia malého Ježiša a Jána Krstiteľa. Vidno ich v trojštvrtinových profiloch v ostrých perspektívnych skratkách. Ilúzia hlbokého priestoru panoramatickej krajiny je dosahovaná striedaním osvetlených častí na princípe vzdušnej perspektívy. Využívanie priestoru a vzájomný vzťah aktérov v deji je harmonické a symetrické.

Rovnaký kompozičný rozvrh a takmer identické spodobenie dvojice svätého Jozefa s malým Jánom Krstiteľom je na obraze, dnes na neznámom mieste, určenom a v monografickom spracovaní tvorby akceptovanom ako dielo benátskeho majstra Bonifazia de’ Pitati. Územčisté a objemné postavy, ako aj veľké drapérie biblických postáv predstavujú konzervatívnu a viac tradičnú vrstvu jeho tvorby. Zjavný je i kontrast vyvolaný intímnymi prejavmi vo vzťahoch jednotlivých aktérov a medzi odstupom od diváka. Žánrová povaha Bonifaziových sakrálnych obrazov bytostne súvisí s postupnou zmenou stanoviska.

Spomenuté vlastnosti sú prítomné hlavne v raných prácach, za ktoré sa všeobecne považujú jeho diela vytvorené pred rokom 1528. Vtedy spomenuli prvýkrát v Benátkach Bonifazia veronského pôvodu po dlhých rokoch pôsobenia v dielni Palmu il vecchio (okolo 1479– 1528). Bonifazio vytváral tradičné typy obrazov pre súkromnú devóciu aj v neskorej tvorbe. Isto to spôsoboval obmedzovaný patronát lokálnych a menej prestížnych kruhov. 

Zuzana Ludiková ● LUDIKOVÁ, Zuzana - BURAN, Dušan. Talianska maľba = Italian Painting. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. 242 strán. ISBN 9788080591748.