9 570 autorov

1899 Slovenská Ľupča – 1979 Bratislava
2314 diel
1913 Ružomberok – 1975 Banská Bystrica
170 diel