10 235 autorov a autoriek

1899 Slovenská Ľupča – 1979 Bratislava
2319 diel
1893 Slovenská Ľupča – 1928 Košice
167 diel
1913 Ružomberok – 1975 Banská Bystrica
170 diel