The Madonna from Poprad

Majster Mikuláš z Levoče – probably by, Spišský maliar, Neznámy autor

date:
measurements: výška 77.3 cm, šírka 61.0 cm (s rámom)
výška 65.0 cm, šírka 49.2 cm
work type: maliarstvomaľba tabuľová
genre: religious motif
material: wood
technique: tempera
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 1593
in collections:
order reproduction

Majster Martin je jednou z prvých známych individualít
gotického umenia na Spiši. Zásluhu na tomto poznaní má nielen jeho „signatúra“ na rube hornej časti rámu tabule z Jánoviec v SNG, ale aj možnosť pomerne spoľahlivo tomuto maliarovi pripísať niekoľko ďalších triptychov alebo oltárnych retabul. Patrí k nim napr. Oltár sv. Mikuláša vo Veľkej Lomnici alebo Mariánsky triptych z Arnutoviec v centrálnej tabuli podobný nášmu obrazu.

Maliarske umenie Majstra Martina síce nie je v dobovom kontexte nijako revolučné, predsa však patril i v rámci známej spišskej produkcie k nadaným – a produktívnym – umelcom. Na obraze z Jánoviec, pôvodne zrejme strednej tabuli triptychu, sa sústredil na teatrálne poňatú scénu tróniacej a anjelmi korunovanej Panny Márie – kráľovnej nebies (Regina coeli).

S podobným nápisom, totiž Nicolaus de Leucza a. d. 1484 sa stretávame na Spiši už skôr – na obraze Madony s anjelmi z Popradu (SNG, O 1593). Kým však v prípade maliara Martina nie sú pochybnosti o označenej osobe (pictor = maliar), pri nápise na ráme Madony z Popradu situácia taká jasná nie je.
Podľa dobových analógií ide skôr o označenie objednávateľa obrazu.

Táto interpretácia zároveň otvára ďalšie možnosti úvah o funkcii popradského obrazu: pravdepodobne bol súčasťou diptychu ex voto pôvodne umiestneného nad hrobom zosnulého levočského mešťana (?) Mikuláša. Podobné diptychy sa sprístupňovali verejnosti (teda otvárali) len vo sviatok, alebo vo výročný deň úmrtia zosnulého.
 

Dušan Buran ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.