0
2019
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1879 Viedeň – 1952 Bratislava
216 diel
1863 Liptovské Sliače – 1944 Spišská Nová Ves
245 diel
1910 Sládkovičovo – 1980 Bratislava
1884 diel
1913 Nové Mesto nad Váhom – 1972 Bratislava
295 diel
1864 Spišská Stará Ves – 1932 Budapešť
176 diel
1822 Veličná – 1879 Bielsko-Biała
169 diel