7 654 autorov

1899 Banská Štiavnica – 1982 Banská Štiavnica
277 diel
1917 Temešvár – 1961 Bratislava
327 diel
1471 Norimberg – 1528 Norimberg
249 diel