64 kolekcií

22. 03. 2019  ·  lab.SNG  ·  77 diel
Zurčanie potoka, bzukot hmyzu, šum a štebot v korunách stromov... Horské doliny vyhľadávame najmä pre ponorenie sa do náruče prírody a fyzickú výzvu peších výprav. Slovensko má šťastie na množstvo rozmanitých pohorí, ...
24. 12. 2018  ·  lab.SNG  ·  95 diel
Šťastné a veselé Vianočné sviatky vám praje tím lab.SNG.
23. 10. 2018  ·  lab.SNG  ·  14 diel
Ježiš Nazaretský, odsúdený na smrť ukrižovaním, mučený a ponižovaný, sa vydáva na svoju poslednú cestu. Počas výstupu na vrch Golgota niekoľkokrát od vyčerpania klesá pod krížom. Obloha sa pomaly zaťahuje, dvíha sa vietor a dlhý ...
26. 09. 2018  ·  lab.SNG  ·  47 diel
Galéria mesta Bratislavy si v roku 2018 pripomína šesťdesiate výročie vzniku Skupiny 4, prvej čisto ženskej skupiny akademicky vzdelaných maliarok na Slovensku. Kurátorkou výstavy je historička umenia Ľuba Belohradská. Výstavu si môžete pozrieť v Mirbachovom paláci ...
11. 09. 2018  ·  lab.SNG  ·  21 diel
Rekonštrukcia budovy Vodných kasární stále prebieha a Slovenská národná galéria v Bratislave naďalej funguje v provizórnych priestoroch Esterházyho paláca a Hurbanových kasární. V skromných podmienkach digitalizujeme, skladujeme a ...
20. 08. 2018  ·  lab.SNG  ·  38 diel
„Lze přátelství na věčné časy vynutit napřaženou pistolí?“ Luděk Pachman Šesťdesiate roky priniesli v Československu aj vo svete vlnu občianskeho precitnutia a aktivizmu, ktorá kulminovala v roku 1968. Postupný koniec dogmatickej garnitúry Antonína ...
25. 07. 2018  ·  lab.SNG  ·  42 diel
Slovenská národná galéria pripravila monografickú výstavu venovanú tvorbe akad. mal. Jána Bergera, dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU a vytrvalého predstaviteľa klasického média maľby. Výstava prezentuje a reinterpretuje ...
08. 06. 2018  ·  lab.SNG  ·  106 diel
Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) ...
14. 02. 2018  ·  lab.SNG  ·  20 diel
Kolekcia diel pre Schaubmarov mlyn Predstavujeme kolekciu diel s motívom ovocného sadu, stromov a vidieka, ktorú venujeme Schaubmarovmu mlynu v Pezinku. Mlyn je už od 70. rokov 20. storočia súčasťou Slovenskej národnej galérie. Na jednom mieste nájdete vidiecku usadlosť so ...
09. 01. 2018  ·  lab.SNG  ·  46 diel
Motív dievčaťa s krčahom patrí medzi opakujúce sa námety v žánrovej tvorbe slovenských umelcov, najmä v prvých dekádach 20. storočia. Odkazuje na tradičnú dobovú ženskú prácu – nosenie vody z prameňov,  potokov a studní. ...
17. 10. 2017  ·  lab.SNG  ·  63 diel
Diela zo zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry a zo zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Môžete si ich objednať ako tlačené reprodukcie vo formáte plagátu.
26. 09. 2017  ·  lab.SNG  ·  64 diel
Sprievodná kolekcia k webstránke Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším ...
26. 09. 2017  ·  lab.SNG  ·  114 diel
V roku 1996 začal Ján Šimo-Svrček (1922 – 2006) pretvárať svoju celoživotnú zbierku cestovných kresieb do techniky pastelu. Desiatky skíc architektonických pamiatok Slovenska – drevené kostolíky, renesančné veže, hrady a zámky – ...
26. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  33 diel
  Do súťaže Remix umenia sa zapojilo 20 účastníkov a účastníčok. Vytvorili vlastné interpretácie autorsky voľných diel, stiahnuteľných z Webu umenia vo vysokom rozlíšení. Výsledkom boli vtipné kombinácie starých ...
19. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  20 diel
Vzťah k umeniu nemusí byť podmienený vekom. Aj deti dokážu oceniť umelecké kvality, často otvorenejšie a bez predsudkov. Kontakt s umením rozvíja detskú tvorivosť, kritické schopnosti a predovšetkým synestetické vnímanie. ...
13. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Veľká noc (Pascha) sa slávi v čase prvej nedele po prvom splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Sviatok je kombináciou cirkevných obradov – pripomínanie krížovej cesty Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstania – s predkresťanskými obyčajmi, ...
14. 03. 2017  ·  lab.SNG  ·  181 diel
Nová podoba areálu Slovenskej národnej galérie sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach v rokoch 2003 a 2005. Do procesu vstúpila ekonomická kríza, ale napokon takmer 15 rokov po uzavretí Premostenia Slovenská národná galéria ...
02. 02. 2017  ·  lab.SNG  ·  16 diel
Kolekcia dopĺňa 4. kapitolu príbehu o slovenskom štáte s názvom Vytriezvenie zo sna. Keď nacisti porazili Povstanie, zatkli nielen partizánov, ale aj vojakov. Kým ich popravili alebo odvliekli do táborov, vykonali ich evedenciu. Výsledkom bola kartička s údajmi a ...